achtergrond_VVGilze_6.jpg

Contributie

Contributie VV Gilze per seizoen 2017-2018

 

Zoals iedere vereniging dient ook de VV Gilze ervoor te zorgen dat het huishoudboekje op orde is. Op dit moment kunnen we spreken van een gezonde vereniging waarbij meerdere bronnen van inkomsten een duidelijke rol spelen.

Daarbij is de contributie die door de leden van de vereniging wordt opgebracht een van de belangrijkste. Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2017 is de contributie met ingang van 1 januari 2018 alsvolgt vastgesteld:

Senioren (18+ jaar)

€ 57,25

O14, O15, O17, O19 (13 t/m 18 jaar)

€ 41,25*

O10, O11 en O13 (9 t/m 12 jaar)

€ 37,25*

O7, O8 en O9 (t/m 8 jaar)

€ 26,25*

G leden

€ 37,25

Rustend lid senior

€ 21,75

Rustend lid junior

11,75

Vrijwilliger (niet spelend)

Gratis

Lid van Verdienste

Gratis

Ere-lid

Gratis

Peilmoment leeftijd 31-12-2017.

* Exclusief waskosten ad € 12,00 / jaar.

Weergegeven contributie is op kwartaalbasis. De contributie wordt steeds aan het begin van het nieuwe kwartaal via automatische incasso geïnd.