achtergrond_VVGilze_2.jpg

Supportersclub

Contact: supportersclub@vvgilze.nl

Op dit moment telt de supportersclub plm. 144 leden.

Bestuur 

Het "demissionaire" bestuur wordt gevormd door:

  • Aimé Cruijsbergs (voorzitter)
  • John Aarts (penningmeester)
  • Jolanda Spapens (secretaris)
  • Gerard de Vaan (lid)
  • William Akkermans (PR en ledenadministratie)

 

Supportersclub VV Gilze heft zichzelf op.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Supportersclub vv Gilze, heeft de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de vereniging op te heffen. Buiten het teruglopend aantal leden bleek tevens de belangstelling voor activiteiten die door de supportersclub georganiseerd / geïnitieerd werden, behoorlijk terug te lopen. Tel daarbij op de vele bestuurlijke functies die een groot deel van het zittend bestuur al bekleedt en de reden van opheffing wordt duidelijk.  De worstenbroodactie die jaarlijks met carnaval werd gehouden, wordt in samenspraak met onze hoofdsponsor Bakkerij Ad Spapens, overgeheveld van de supportersclub naar VV Gilze.
 
Het bestuur van VV Gilze, voor deze specifieke taak aangevuld met Toon Faes, is door de ledenvergadering aangewezen als vereffenaar en bewaarder van de administratieve bescheiden. Om aan alle wettelijke bepalingen te kunnen voldoen is contact gezocht met Notariaat Thielen, die het opheffingsproces juridisch verder zal begeleiden.
 
Tijdens de ledenvergadering werd door een aantal leden het idee aangedragen om voor alle leden van de supportersclub een afscheidsavond te organiseren.
Het bestuur zegde toe een en ander nog dit jaar (2017) te organiseren. 
 
De leden gaven het bestuur tevens de suggestie mee om een "ouderwetse" Kerstavond te organiseren (Brabantse koffietafel + Kerstbingo). Het bestuur neemt deze suggestie over. Daarover later meer.
 
Vriendelijke groet,
 
"Supportersclub VVGilze in liquidatie"
Bestuur VV Gilze