achtergrond_VVGilze_1.jpg

In de Spotlight

Sponsorteam VV Gilze

Al sinds 1936 is sponsoring onlosmakelijk verbonden met VV Gilze. Destijds al werd er 15 gulden betaald om een sponsornaam op een stenen schutting geschilderd te krijgen. (6 mtr x 1,80 mtr)

Vanaf die tijd is sponsoring, naast uiteraard thans ook de kantineomzet één van de belangrijkste en grootste inkomsten van de vereniging. Met veel dank uiteraard aan alle sponsoren, inmiddels een kleine 100, die in ruil voor maximale exposure op het sportpark, het elk jaar weer mede mogelijk maken dat er gevoetbald kan worden door jong en oud, op één van de mooiste sportparken van Brabant.

Ook de gunfactor speelt een grote rol bij onze sponsoren. Veel van hen zijn lokale ondernemers en hebben bijvoorbeeld ook commitment met de vereniging doordat ze er, of zelf gevoetbald hebben, of kinderen hebben die er voetballen. De relatie met deze sponsoren is natuurlijk uitermate belangrijk en waardevol tegelijk. Vandaar dat we sinds 2011 een speciaal sponsorteam hebben bij de vereniging, die onder anderen deze relatie probeert te waarborgen.

Wie zijn eigenlijk dit sponsorteam? Ons team bestaat momenteel uit 8 personen. Te beginnen bij Elze Klaassen, zij is verantwoordelijk voor de facturatie. Michel Van Hoek is  samen met Elze en William betrokken bij de administratie en is tevens ook actief bij relatiebeheer en als werver van nieuwe sponsoren. Relatiebeheer en het werven van nieuwe sponsoren is ook de uitdagende taak van Luuk Akkermans, Sander de Vet, Ton Emmelot, William Akkermans (secretaris) en Roderick Broers (voorzitter) Ten slotte nog Mart Machielsen, hij is verantwoordelijk voor technische zaken (denk hierbij aan het onderhoud van de sponsormaterialen zoals borden etc.) en de Club van 50. (later hierover meer)

Wat doen we nog meer? Met betrekking tot relatiebeheer organiseren we jaarlijks een sponsoravond. Deze heeft meestal een bepaald thema met bijbehorende activiteiten en natuurlijk ruimte om gezellig samen een glas bier te drinken en te netwerken. Onlangs zijn we door middel van een enquete te weten gekomen wat de sponsoren van ons (functioneren) vinden en wat eventueel specifieke wensen zijn. Één van de zaken die hierin naar voren kwam was dat er een ruime belangstelling was voor een gezellig avondje betaald voetbal. Dit is in progress en gaat plaatsvinden begin 2018.

Naast het werven van nieuwe sponsoren is het ook noodzakelijk om te blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden van sponsoring. Zo hebben we onlangs een aantal nieuwe sponsormogelijkheden gelanceerd. Denk hierbij aan de Vlaggenparade, Goalsponsoring, Veldsponsoring en zelfs Fietsenstallingsponsoring. We mogen erg tevreden zijn over het feit dat al deze uitingen binnen no time zijn ingevuld.

Club van 50 is een club van mensen (alleen particulieren, geen bedrijven of teams) die de VV Gilze een warm hart toedragen en met een bijdrage van 50 euro per seizoen, de VV Gilze financieel willen ondersteunen. 
Het geld zal worden besteed binnen alle gelederen van de VV Gilze: bijvoorbeeld aanschaf trainingsmaterialen, bijdrage pupillenkamp, aankleding kantine enz enz.

De leden in de club van 50 krijgen een plaatsje in de "Walk of fame" op sportpark Verhoven. Het betreft hier het toegangspad naast de fietsenstalling naar de hoofdingang van de kantine. Ook op de website van VV Gilze krijgt de club van 50 een speciale vermelding. Wil je ook lid van de club van 50 worden? Meld je dan aan via sponsorteam@vvgilze.nl

Kortom, het sponsorteam van VV Gilze is een enthousiast betrokken team die zorgt voor een optimaal relatiebeheer met de huidige sponsoren en tevens steeds op zoek is naar nieuwe uitdagende kansen en mogelijkheden met betrekking tot optimalisatie van de verenigingsinkomsten.

Heb jij zin om dit team te komen versterken? Meld je dan aan bij sponsorteam@vvgilze.nl

Namens het sponsorteam,

Roderick Broers
Voorzitter

 

Vorige edities:

Juli 2017

 

DE ONDERHOUDSPLOEG

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over de onderhoudsploeg.

De onderhoudsploeg doet op vrijwillige basis werkzaamheden op het sportpark in Gilze.

Het aantal mensen die hieraan hun medewerking geven is momenteel 10 personen. Er wordt gewerkt op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er zijn mensen die een halve dag in de week  komen maar ook van 2 , 3  4, en 5 halve dagen.

Om een indruk te geven wat er allemaal gedaan moet worden volgt hier een kleine opsomming van de wekelijks terug kerende werkzaamheden. Op maandag wordt het zwerfvuil op en rond de velden opgeruimd en op de parkeerplaats. De hoekvlaggen van de 4 velden ophalen. De wedstrijdballen en grensrechtervlaggen gecontroleerd en opgeruimd. Alle ballen voor de komende week worden opgepompt , ruim 200 stuks en nieuwe ballensets klaargemaakt voor de training `savonds.de 3 kunstgras velden worden geborsteld met een borsteldek achter de tractor. De kleedkamers , douches en de gang worden grondig schoongemaakt. Dit gebeurd 3 maal per week op de andere dagen wordt er geveegd. Op en rond het park wordt gecontroleerd of er schade is en zo ver mogelijk gerepareerd. Ook zijn er mensen die op het park onkruid schoffelen.

Op de dinsdag is het opruimen van de trainingsballen en weer nieuwe sets klaar leggen 120 stuks. Niet terug gebrachte trainingsballen zoeken. Zwerfvuil wat op de velden ligt opruimen en eventuele schade herstellen. Kleedkamers en gang vegen. Graskanten maaien met motor maaier en de bosmaaier.

Op woensdag zijn het weer de trainingsballen, grondige schoonmaak beneden. Ook is er iedere woensdagmorgen overleg met de gemeente over de staat van de velden en alles wat met het park buiten te maken heeft onder anderen de werkzaamheden die de gemeente door derde laat doen o.a  het maaien van de velden het bemesten verticuteren beluchten walsen en het groot onderhoud.

Op donderdag weer de ballen kleedkamers en buiten onkruid schoffelen

De vrijdag is weer een drukke dag. De training ballen opruimen en wedstrijdballen voor de zaterdag en zondag in orde maken. De hoekvlaggen op 4 velden plaatsen doelnetten controleren en herstellen en op veld 2 de belijning erop zetten . Ook moeten er 30 flessen ranja gemaakt worden voor de jeugd in de rust.

Verder is er regelmatig overleg met de afdeling sport van de gemeente betreft onderhoud veldverlichting , onderhoud kunstgrasvelden en onderhoud clubgebouw. Het opgeven van het aantal uren dat de vereniging gebruik maakt van de velden betreft betalen huur ruim 1900 uur per jaar. Het maken van afspraken met aannemers voor werkzaamheden die er gedaan moeten worden. Vooral dit jaar is er veel werk te doen in de beneden verdieping dit als gevolg van niet goed uitgevoerde werkzaamheden tijdens de nieuwbouw.

Alles bij elkaar is er heel wat werk te doen en dan hebben we het nog niet gehad over het 2 maal per jaar knippen van de hagen rond de velden , het verwijderen van onkruid op de verharding , onderhoud aan de reclame borden , en het plakken en plaatsen van de tegels voor de club van 50 , het snijden van alle graskanten 2 maal per jaar. Gelukkig hebben we laatste jaren de jaarlijkse opzomerdag bij de vereniging waar dan veel werk verzet kan worden op een zaterdag. Het is alleen jammer dat er nog niet zoveel mensen er hun medewerking  aan willen geven.

Zolang er nog mensen zijn die hun vrije tijd willen besteden aan de onderhoudsploeg zullen we een park houden dat voor iedereen gezien mag worden. We krijgen dan ook veel complimenten dat VV Gilze een prachtig sportpark heeft. En met wat medewerking van iedereen in de verenging zal dit zeker lukken want VV Gilze zijn we samen.

Namens de onderhoudscommissie : Gust Huijben

 

Februari 2017

Graag willen wij als Kantinecommissie aan het verzoek voldoen om de aftrap te geven in deze nieuwe rubriek. Maar direct rijst al de vraag waar moeten we ons verhaal beginnen om alle werkzaamheden die nodig zijn om de kantine van voetbalvereniging “GILZE” te runnen, te vertellen.

De kantinecommissie bestaat momenteel uit 4 personen: Celine Bergman, Willy Claassen, Albert Faes en Cees Kock waarbij iedereen zijn eigen taken heeft. Een aantal taken van de commissie zijn direct zichtbaar, maar het meeste vindt toch achter de schermen plaats. Hieronder een opsomming waarbij we ons realiseren dat we ongetwijfeld zaken zijn vergeten.

Er moet gezorgd worden dat er op het moment dat de kantine is opengesteld ook voldoende vrijwilligers zijn. Dit geldt zowel voor de bar als voor de keuken. Onze barmedewerkers moeten voldoen aan de wettelijke eisen en daarom ligt er bij ons de taak om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in het bezit zijn van het IVA-certificaat. IVA staat dan voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Elke maand moet er een planning gemaakt worden zodat iedereen tijdig weet wanneer vv GILZE op hen rekent. Mocht iemand na het publiceren van deze planning alsnog verhinderd zijn, heeft hij of zij zelf de taak om vervanging te zoeken.

Regelmatig zitten we aan tafel met diverse vertegenwoordigers van bedrijven om voor vv GILZE de beste inkoopafspraken te maken en natuurlijk ook om iets los te krijgen voor b.v. de deelnemers aan het jaarlijkse pupillenkamp. Zeker in de tijd dat bijvoorbeeld het contract met de drankenleverancier gaat aflopen is het een hele klus om alle mogelijkheden naast elkaar te zetten en de juiste beslissing te nemen.

Iedere maandag moet er gekeken worden of er nog voldoende op voorraad is en wat er in die week bijbesteld moet worden. Dinsdag is de dag van de bestelling en donderdag worden de drank, de snacks, het snoepgoed en de schoonmaakartikelen geleverd. Na controle van de aflevering bon moet alles weer op zijn plaats in een van de magazijnen worden weggezet. De bestelling bij de plaatselijke sponsors wordt op donderdagmorgen gedaan en hiervan wordt een gedeelte thuisgebracht. De overige boodschappen worden dan op vrijdagmorgen zelf gedaan.

Ondanks dat we merken dat er in de kantine gelukkig steeds meer wordt gepind, zijn er een aantal momenten dat de kassa’s afgeroomd moeten worden en natuurlijk moeten er ook weer kassa’s worden klaargemaakt voor het weekend. Ook moet er gezorgd worden voor voldoende muntgeld. Met een aantal winkels en instanties spelen we zelf voor bank, maar mocht dit niet voldoende kleingeld opleveren, dan moet er bij de bank een bestelling worden gedaan. Regelmatig wordt het overtollige kasgeld afgestort zodat er nooit veel contant geld in de kantine aanwezig is.

Iedere week wordt er geanalyseerd of de verkopen in verhouding zijn met de ontvangen gelden. Vanuit het kassasysteem van LCS wordt er iedere maandagmorgen een overzicht geproduceerd van de verkochte artikelen en daartegenover moeten de pinbetalingen, de contant ontvangen bedragen en de ingeleverde consumptiebonnen/munten staan. Mocht dit niet in overeenstemming zijn dan wordt naar de oorzaak gezocht en meestal wordt die ook gevonden.       

Ook administratief moet er het een en ander worden gedaan. Om de juiste verkoopprijzen vast te kunnen stellen moeten de ontwikkelingen van de inkoopprijzen worden bijgehouden. Ieder kwartaal vindt er een telling plaats van de gehele voorraad en als deze op papier is uitgewerkt wordt deze vergeleken met de financiële voorraad. Zo berekenen we steeds onze inkopen. Bij vergaderingen, wedstrijden, besprekingen,  kampioenschappen, activiteiten,  etc. worden consumpties gebruikt die niet contant afgerekend worden. Om de voorraad te laten kloppen en de marge van de kantine goed in beeld te brengen, wordt iedere bon van zowel bar als keuken, geboekt tegen inkoopprijzen. Hier zit ook een belastingtechnisch verhaal achter maar dat wil ik jullie besparen.

Iedereen die gebruik wil maken van de bestuurskamer of kantine moet dit tijdig aanvragen bij de kantinecommissie. Dit om te voorkomen dat er meer vergaderingen zijn, dan er ruimte is. Alle aanvragen en wedstrijden worden in een kalender verwerkt en één exemplaar hiervan ligt steeds in de bestuurskamer.

Maandelijks houdt de kantinecommissie haar vergaderingen om de lopende zaken te bespreken. Twee keer per jaar komen we ook met alle kantinemedewerkers bij elkaar om te evalueren en iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

De kantinecommissie is ook verantwoordelijk voor het assortiment achter de bar en in de keuken. Als er bedrijven zijn met interessante aanbiedingen die bij vv GILZE passen,  proberen we deze uit in de kantine. Wordt het een hardloper, dan houden wij deze erin, maar blijkt voor een bepaald product minder belangstelling te bestaan, dan stoppen wij er ook direct mee.

Gelukkig hebben we bij vv GILZE een interieurverzorgster die twee ochtenden in de week de kantine voor haar rekening neemt. Ook is er iemand die naast haar werkzaamheden in de kleedkamers ook het een en ander in de keuken doet. Ik denk daarbij aan het schoonhouden van de afzuigkappen, de frituurpannen en het vervangen van het frituurvet. Maar ook het koffiezetapparaat, de koelingen, de vriezers en alle overige apparaten  moeten goed bijgehouden worden om aan alle hygiënische eisen te voldoen. Deze werkzaamheden neemt de kantinecommissie dan weer voor haar rekening.

Wij willen ons verhaal afsluiten met een mooie vergelijking die we laatst hoorden. De kantinecommissie is als een treinstel. Cees is de locomotief die heel veel werk verzet zowel voor als achter de schermen. Dan komen de wagons; Celine Bergman, Willy Claassen en Albert Faes. Zij zorgen voor het wel en wee voor en achter de bar en soms ook in de keuken. Dan volgt het treinpersoneel zoals machinist, conducteur en bediening railtender. Dit zijn de kantinevrijwilligers die heel veel werk verzetten zodra bar en keuken open moeten zijn. Tenslotte zijn we klaar om de passagiers te ontvangen. Dit zijn dan de gasten van onze eigen en van de bezoekende verenigingen.

Alhoewel we ons de laatste tijd gelukkig mogen prijzen met een redelijke bezetting op ons station, is er altijd nog ruimte voor een extra locomotief en een of meerdere wagons. Ook treinpersoneel kan altijd instappen. 

De Kantinecommissie.