achtergrond_VVGilze_6.jpg

Contributie

Contributie VV Gilze per seizoen 2018-2019

Zoals iedere vereniging dient ook de VV Gilze ervoor te zorgen dat het huishoudboekje op orde is. Op dit moment kunnen we spreken van een gezonde vereniging waarbij meerdere bronnen van inkomsten een duidelijke rol spelen.

Daarbij is de contributie die door de leden van de vereniging wordt opgebracht een van de belangrijkste. Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2018 is de contributie met ingang van 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:

Senioren (18+ jaar)

€ 61,75

O14, O15, O17, O19 (13 t/m 18 jaar)

€ 45,00*

O10, O11 en O13 (9 t/m 12 jaar)

€ 41,00*

O7, O8 en O9 (t/m 8 jaar)

€ 29,25*

G leden

€ 41,00

Rustend lid senior

€ 24,00

Rustend lid junior

12,95

Vrijwilliger (niet spelend)

Gratis

Lid van Verdienste

Gratis

Ere-lid

Gratis


Peilmoment leeftijd 31-12-2018.

* Exclusief waskosten ad € 12,00 / jaar.

Weergegeven contributie is op kwartaalbasis. De contributie wordt steeds aan het begin van het nieuwe kwartaal via automatische incasso geïnd.