achtergrond_VVGilze_1.jpg

Afgelastingen Trainingen

Gebruik kunstgras

Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Vergeleken met natuurgrasvelden heeft een kunstgrasveld minstens zo veel onderhoud nodig. Een onderhoudsvrij kunstgrasveld is een illusie.
Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Derhalve zijn er een aantal gebruikersregels opgesteld. Deze regels worden ook vermeld op de borden bij de ingang van de kunstgrasvelden.

De 12 kunstgrasregels:
1. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. Betreden dient alleen plaats te vinden via de toegangshekken. Doe het hek achter je dicht.
2. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgrasveld op. Voetbalschoenen met aluminium noppen zijn niet toegestaan.
3. Op kunstgrasveld geen kauwgom achterlaten. 
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of open vuur.
6. Het veld mag niet betreden worden door honden of andere dieren.
7. Niet expres tegen de omheining schieten.
8. Het slepen met doelen is niet toegestaan (alleen optillen bij verplaatsen).

9. Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasmat. .
10. Na gebruik “losse” doelen deze terugzetten op de opstelplaatsen.

11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.
11. Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het toezien op naleving van de regels.
12. Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan wasmachines.

Weersinvloeden
Onder normale weersomstandigheden is het kunstgrasveld altijd bespeelbaar. Hierna geven we kort uitleg wat bepaalde weersinvloeden voor een effect op het kunstgrasveld kunnen hebben.

Regen
Door de eigenschappen van de toplaag en de lagen daaronder zal het veld normaal gesproken snel ontwateren en weer snel bespeelbaar zijn.
Bij en na een zware regenbui kan het voorkomen dat door verzadiging een gedurende een korte periode toch plassen op het veld verschijnen. Op dat moment neemt de stabiliteit van het veld snel af en kan de mat onbedoeld verplaatst worden.

Bij plasvorming en plassen worden trainingen en wedstrijden stilgelegd c.q. uitgesteld. Op het moment dat de plassen verdwenen zijn is het veld weer normaal bespeelbaar.

Droogte
Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het kunstgras. Wel zal bij hoge temperaturen de temperatuur boven de mat ook flink oplopen. Dit beïnvloedt niet de bespeelbaarheid. Wel zal de geur van het rubber meer vrijkomen. Deze geur vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.

Wind
Hoewel de mat los ligt zit er zoveel zand en rubber in de mat dat het gewicht er voor zorgt dat er met de mat niets gebeurt.

Sneeuw
Wanneer sneeuw op het kunstgrasveld tot pap wordt getrapt kan er bij vorst naderhand snel ijsvorming ontstaan waardoor bij gebruik vezels snel beschadigen.
Daarom bij sneeuw geen gebruik van het kunstgrasveld.

Vorst
Droge vorst tot ongeveer -10 graden heeft geen effect op de speeleigenschappen van het veld. Bij nog lagere temperaturen verharden de vezels en kan er schade ontstaan.
Daarom bij zeer strenge vorst (-10 graden en kouder) geen gebruik maken van het kunstgrasveld.
Denk bovendien aan de veiligheid van de spelers.
Wanneer voorafgaand aan de vorst de bovenlaag veel water bevat en snel bevriest dan wordt de mat, net zoals een ander veld, gewoon glad en is het dus gevaarlijk om er op te spelen.

Afgelasting 
Of een training of wedstrijd wordt afgelast, wordt beslist door de consul van dienst.

Berichtgeving via site.
Als een afgelasting plaatsvindt op de dag van de training of wedstrijd, zal consul trainers en leiders inlichten, deze lichten spelers in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bel schema.3